Φράσεις

Σε αυτό το μέρος, θα βρείτε γερμανικές φράσεις που χρησιμοποιούνται σε διάφορες καθημερινές καταστάσεις.