Κάνοντας φίλους

Εδώ θα βρείτε μερικές γερμανικές φράσεις για να χρησιμοποιήσετε όταν γνωρίζετε νέους ανθρώπους,συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων και κάποια απλά θέματα για συζήτηση.

wie heisst du?πως σε λένε;
ich heisse ...
ich bin ...
dies ist ...
schön, dich kennenzulernenχάρηκα που σε γνώρισα (ανεπίσημο)
freut mich sehr, dich kennenzulernenχάρηκα για τη γνωριμία
wie alt bist du?πόσο χρονών είσαι;
ich bin ... (Jahre alt)
22
wann hast du Geburtstag?πότε είναι τα γενέθλιά σου;
am ...
16 May