Υπολογιστές και διαδίκτυο

Εδώ είναι κάποιοι κοινοί αγγλικοί όροι που σχετίζονται με τους υπολογιστές και το διαδίκτυο.

Εξοπλισμός υπολογιστή

laptop φορητός υπολογιστής (λάπτοπ)
desktop computer (συχνά χρησιμοποιείτε η συντομογραφία desktop) επιτραπέζιος υπολογιστής
tablet computer (συχνά χρησιμοποιείτε η συντομογραφία tablet) τάμπλετ
PC (συντομογραφία του personal computer) PC
screen οθόνη
keyboard πληκτρολόγιο
mouse ποντίκι
monitor μόνιτορ
printer εκτυπωτής
wireless router ασύρματος δρομολογητής
cable καλώδιο
hard drive σκληρός δίσκος
speakers ηχεία
power cable καλώδιο τροφοδοσίας

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

email ηλεκτρονικό μήνυμα
to email να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα
to send an email να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα
email address διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
username όνομα χρήστη
password κωδικός
to reply να απαντήσει
to forward να προωθήσει
new message νέο μήνυμα
attachment προσάρτημα

Χρησιποιώντας έναν υπολογιστή

to plug in να συνδέσει
to unplug να αποσυνδέσει
to switch on ή to turn on να ενεργοποιήσει
to switch off ή to turn off να απενεργοποιήσει
to start up να ξεκινήσει
to shut down να κλείσει
to restart να κάνει επανεκκίνηση

Το διαδίκτυο

the Internet διαδίκτυο
website ιστοσελίδα
broadband internet ή broadband ευρυζωνικό διαδίκτυο
ISP (συντομογραφία του internet service provider) πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου
firewall τείχος προστασίας
web hosting φιλοξενία ιστοσελίδων
wireless internet ή WiFi ασύρματη σύνδεση
to download να 'κατεβάσω'
to browse the Internet να σερφάρω στο ίντερνετ

Άλλες χρήσιμες λέξεις

file αρχείο
folder φάκελος
document έγγραφο
hardware υλικό
software λογισμικό
network δίκτυο
to scroll up να κατεβάσει τη σελίδα
to scroll down να ανεβάσει τη σελίδα
to log on να "μπει"
to log off να "βγει"
space bar μπάρα
virus ιός
antivirus software λογισμικό προστασίας απο ιούς
processor speed ταχύτητα επεξεργασ΄τή
memory μνήμη
word processor επεξεργαστής κειμένου
database βάση δεδομένων
spreadsheet υπολογιστικό φύλλο
to print να εκτυπώσει
to type να πληκτρολογήσει
lower case letter μικρό γράμμα
upper case letter ή capital letter κεφαλαίο γράμμα
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το αγγλικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Εφαρμογή για κινητά

Η βραβευμένη εφαρμογή μας, αγγλικός οδηγός φράσεων για συσκευές Android περιέχει πάνω από 6.000 χρήσιμες φράσεις και λέξεις με ήχο.

Get it on Google Play

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής