Κοινά επίθετα

Εδώ βρίσκονται ορισμένα κοινά επίθετα στην αγγλική γλώσσα που θα σας βοηθήσουν να χαρακτηρίσετε άτομα, μέρη και πράγματα.

Φυσικές ιδιότητες

big μεγάλος / μεγάλη / μεγάλο
small ή little μικρός / μικρή / μικρό
fast γρήγορος / γρήγορη / γρήγορο
slow αργός / αργή / αργό
good καλός / καλή / καλό
bad κακός / κακιά / κακό
expensive ακριβός / ακριβή / ακριβό
cheap φθηνός / φθηνή / φθηνό
thick παχύς / παχιά / παχύ
thin αδύνατος / αδύνατη / αδύνατο
narrow στενός / στενή / στενό
wide ευρύς / ευρέα / ευρέο
broad ευρεία
loud θορυβώδης / θορυβώδης / θορυβώδες
quiet ήσυχος / ήσυχη / ήσυχο
intelligent έξυπνος / έξυπνη / έξυπνο
stupid χαζός / χαζή / χαζό
wet υγρός / υγρή / υγρό
dry στεγνός / στεγνή / στεγνό
heavy βαρύς / βαριά / βαρύ
light ελαφρύς / ελαφριά / ελαφρύ
hard σκληρός / σκληρή / σκληρό
soft μαλακός / μαλακιά / μαλακό
shallow ρηχός / ρηχή / ρηχό
deep βαθύς / βαθιά / βαθύ
easy εύκολος / εύκολη / εύκολο
difficult δύσκολος / δύσκολη / δύσκολο
weak αδύναμος / αδύναμη / αδύναμο
strong δυνατός / δυνατή / δυνατό
rich πλούσιος / πλούσια / πλούσια
poor φτωχός / φτωχή / φτωχό
young νέος / νέα / νέο
old παλιός / παλιά / παλίο
long μακρύς / μακριά / μακρύ
short κοντός / κοντή / κοντό
high ψηλός / ψηλή / ψηλό
low χαμηλός / χαμηλή / χαμηλό
generous γενναιόδωρος / γενναιόδωρη / γενναιόδωρο
mean κακός / κακιά / κακό
true αληθινός / αληθινή / αληθινό
false ψεύτικος / ψεύτικη / ψεύτικο
beautiful όμορφος / όμορφη / όμορφο
ugly άσχημος / άσχημη / άσχημο
new καινούριος / καινούρια / καινούριο
old παλιός / παλιά / παλιό
happy χαρούμενος / χαρούμενη / χαρούμενο
sad λυπημένος / λυπημένη / λυπημένο

Άλλα χαρακτηριστικά

safe ασφαλής / ασφαλής / ασφαλές
dangerous επικίνδυνος / επικίνδυνη / επικίνδυνο
early νωρίς
late αργά
light φως
dark σκοτάδι
open ανοιχτά
closed ή shut κλειστά
tight σφιχτά
loose χαλαρά
full γεμάτο
empty άδειο
many πολλοί
few λίγοι
alive ζωντανός / ζωντανή / ζωντανό
dead νεκρός / νεκρή / νεκρό
hot ζεστός / ζεστή / ζεστό
cold κρύος / κρύα / κρύο
interesting ενδιαφέρον / ενδιαφέρουσα / ενδιαφέρον
boring βαρετός / βαρετή / βαρετό
lucky τυχερός / τυχερή / τυχερό
unlucky άτυχος / άτυχη / άτυχο
important σημαντικός / σημαντική / σημαντικό
unimportant ασήμαντος / ασήμαντη / ασήμαντο
right σωστό
wrong λάθος
far μακριά
near κοντά
clean καθαρός / καθαρή / καθαρό
dirty βρώμικος / βρώμικη / βρώμικο
nice ωραίος / ωραία / ωραίο
nasty απαίσιος / απαίσια / απαίσιο
pleasant ευχάριστος / ευχάριστη / ευχάριστο
unpleasant δυσάρεστος / δυσάρεστη / δυσάρεστο
excellent εξαιρετικός / εξαιρετική / εξαιρετικό
terrible απαίσιος / απαίσια / απαίσιο
fair δίκαιος / δίκαια / δίκαιο
unfair άδικος / άδικη / άδικο
normal κανονικός / κανονική / κανονικό
abnormal ανώμαλος / ανώμαλη / ανώμαλο
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το αγγλικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Εφαρμογή για κινητά

Η βραβευμένη εφαρμογή μας, αγγλικός οδηγός φράσεων για συσκευές Android περιέχει πάνω από 6.000 χρήσιμες φράσεις και λέξεις με ήχο.

Get it on Google Play

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής