Κοινά επίθετα

Εδώ βρίσκονται ορισμένα κοινά επίθετα στην αγγλική γλώσσα που θα σας βοηθήσουν να χαρακτηρίσετε άτομα, μέρη και πράγματα.

Φυσικές ιδιότητες

big μεγάλος / μεγάλη / μεγάλο
small ή little μικρός / μικρή / μικρό
fast γρήγορος / γρήγορη / γρήγορο
slow αργός / αργή / αργό
good καλός / καλή / καλό
bad κακός / κακιά / κακό
expensive ακριβός / ακριβή / ακριβό
cheap φθηνός / φθηνή / φθηνό
thick παχύς / παχιά / παχύ
thin αδύνατος / αδύνατη / αδύνατο
narrow στενός / στενή / στενό
wide ευρύς / ευρέα / ευρέο
broad ευρεία
loud θορυβώδης / θορυβώδης / θορυβώδες
quiet ήσυχος / ήσυχη / ήσυχο
intelligent έξυπνος / έξυπνη / έξυπνο
stupid χαζός / χαζή / χαζό
wet υγρός / υγρή / υγρό
dry στεγνός / στεγνή / στεγνό
heavy βαρύς / βαριά / βαρύ
light ελαφρύς / ελαφριά / ελαφρύ
hard σκληρός / σκληρή / σκληρό
soft μαλακός / μαλακιά / μαλακό
shallow ρηχός / ρηχή / ρηχό
deep βαθύς / βαθιά / βαθύ
easy εύκολος / εύκολη / εύκολο
difficult δύσκολος / δύσκολη / δύσκολο
weak αδύναμος / αδύναμη / αδύναμο
strong δυνατός / δυνατή / δυνατό
rich πλούσιος / πλούσια / πλούσια
poor φτωχός / φτωχή / φτωχό
young νέος / νέα / νέο
old παλιός / παλιά / παλίο
long μακρύς / μακριά / μακρύ
short κοντός / κοντή / κοντό
high ψηλός / ψηλή / ψηλό
low χαμηλός / χαμηλή / χαμηλό
generous γενναιόδωρος / γενναιόδωρη / γενναιόδωρο
mean κακός / κακιά / κακό
true αληθινός / αληθινή / αληθινό
false ψεύτικος / ψεύτικη / ψεύτικο
beautiful όμορφος / όμορφη / όμορφο
ugly άσχημος / άσχημη / άσχημο
new καινούριος / καινούρια / καινούριο
old παλιός / παλιά / παλιό
happy χαρούμενος / χαρούμενη / χαρούμενο
sad λυπημένος / λυπημένη / λυπημένο

Άλλα χαρακτηριστικά

safe ασφαλής / ασφαλής / ασφαλές
dangerous επικίνδυνος / επικίνδυνη / επικίνδυνο
early νωρίς
late αργά
light φως
dark σκοτάδι
open ανοιχτά
closed ή shut κλειστά
tight σφιχτά
loose χαλαρά
full γεμάτο
empty άδειο
many πολλοί
few λίγοι
alive ζωντανός / ζωντανή / ζωντανό
dead νεκρός / νεκρή / νεκρό
hot ζεστός / ζεστή / ζεστό
cold κρύος / κρύα / κρύο
interesting ενδιαφέρον / ενδιαφέρουσα / ενδιαφέρον
boring βαρετός / βαρετή / βαρετό
lucky τυχερός / τυχερή / τυχερό
unlucky άτυχος / άτυχη / άτυχο
important σημαντικός / σημαντική / σημαντικό
unimportant ασήμαντος / ασήμαντη / ασήμαντο
right σωστό
wrong λάθος
far μακριά
near κοντά
clean καθαρός / καθαρή / καθαρό
dirty βρώμικος / βρώμικη / βρώμικο
nice ωραίος / ωραία / ωραίο
nasty απαίσιος / απαίσια / απαίσιο
pleasant ευχάριστος / ευχάριστη / ευχάριστο
unpleasant δυσάρεστος / δυσάρεστη / δυσάρεστο
excellent εξαιρετικός / εξαιρετική / εξαιρετικό
terrible απαίσιος / απαίσια / απαίσιο
fair δίκαιος / δίκαια / δίκαιο
unfair άδικος / άδικη / άδικο
normal κανονικός / κανονική / κανονικό
abnormal ανώμαλος / ανώμαλη / ανώμαλο
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το αγγλικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Εφαρμογή για κινητά

Η βραβευμένη εφαρμογή μας, αγγλικός οδηγός φράσεων για συσκευές Android περιέχει πάνω από 6.000 χρήσιμες φράσεις και λέξεις με ήχο.

Get it on Google Play