Το τηλέφωνο

Ορίστε κάποιες αγγλικές λέξεις σχετικέσ με τη χρήση του τηλεφώνου.

answerphone τηλεφωνητής
area code κωδικός περιοχής
battery μπαταρία
business call επαγγελματικό τηλεφώνημα
cordless phone ασύρματο τηλέφωνο
country code κωδικός χώρας
directory enquiries υπηρεσίες καταλόγου
dialling tone τόνος
engaged προωθείται
ex-directory πρώην κατάλογος
extension γραμμή επέκτασης
interference παρεμβολή
international directory enquiries διεθνείς υπηρεσίες καταλόγου
fault πρόβλημα
message μήνυμα
off the hook έπεσε η γραμμή
operator χειριστής
outside line εξωτερική γραμμή
personal call προσωπικό τηλεφώνημα
phone (συντομογραφία του telephone) τηλέφωνο
phone book ή telephone directory τηλεφωνικός κατάλογος
phone box ή call box εισερχόμενες κλήσεις
phone card τηλε-κάρτα
phone number (συντομογραφία του telephone number) αριθμός τηλεφώνου
receiver δέκτης
switchboard τηλεφωνικό κέντρο
wrong number λάθος αριθμός
mobile (συντομογραφία του mobile phone) κινητό (σύντμηση για κινητό τηλέφωνο)
smartphone smartphone
missed call αναπάντητη κλήση
mobile phone charger φορτιστής κινητού τηλεφώνου
ringtone ήχος κλήσης
signal σήμα
text message γραπτό μήνυμα
to call ή to phone να καλέσει
to be cut off να κοπεί
to dial a number να καλέσει έναν αριθμό
to hang up να κλείσει το τηλέφωνο
to leave a message να αφήσει ένα μήνυμα
to ring να πάρει τηλέφωνο
to call someone back να πάρει πίσω
to text να γράψει μήνυμα
to send a text message να στείλει γραπτό μήνυμα
to put the phone on loudspeaker να βάλει ανοιχτή ακρόαση
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το αγγλικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Εφαρμογή για κινητά

Η βραβευμένη εφαρμογή μας, αγγλικός οδηγός φράσεων για συσκευές Android περιέχει πάνω από 6.000 χρήσιμες φράσεις και λέξεις με ήχο.

Get it on Google Play

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής