Ο καιρός

Here are some Italian phrases you can use when talking about the weather.

che tempo fa?τι καιρό κάνει;
com'è il tempo?
è bel tempo
è brutto tempo
sta piovendoβρέχει
sta nevicandoχιονίζει
c'è molto ventoέχειαέρα
è umido
fa caldoέχει ζέστη
fa freddoέχει κρύο
è molto caldo
è molto freddo