Αφήγηση του χρόνου

Μάθετε πως να λέτε την ώρα στα ιταλικά

Στα Ιταλικά, συνήθως χρησιμοποιείτε το 12ωρο ρολόι για να πείτε την ώρα.Το 24ωρο ρολόι χρησιμοποιείται κυρίως για ταξιδιωτικά δρομολόγια.

Ρωτώντας την ώρα

che ore sono?what's the time?
che ora è?what's the time?
mi può dire l'ora, per favore?could you tell me the time, please? (polite)
sa per caso che ore sono?do you happen to have the time? (polite)
sa che ora è?do you know what time it is? (polite)

Λέγοντας την ώρα

è …it's ... (the singular form, used when the hour part of the time is one o'clock, as well as at noon and midnight)
sono …it's ... (the plural form, used for all other times)
esattamente ...
all'incirca ...
quasi ...
appena passata ...
appena passate ...
l'una
le due
l'una e un quarto
le due e un quarto
l'una e mezza
le due e mezza
un quarto alle due
un quarto alle tre
l'una e cinque
l'una e dieci
l'una e venti
l'una e venticinque
cinque alle due
dieci alle due
venti alle due
venticinque alle duetwenty-five to two
dieci e quindici
dieci e trenta
dieci e quarantacinque
dieci del mattino
sei di sera
mezzogiorno
mezzanotte

Είναι επίσης πιθανό να δηλώσετε την ώρα στα ιταλικά λέγοντας την ώρα ακολουθούμενη από τα λεπτά, ακολουθούμενα, εάν είναι απαραίτητο, από τις λέξεις di mattina (από τις 5 π.μ. έως το απόγευμα), di pomeriggio (από το απόγευμα ως τις 6 μ.μ ), di sera (από τις 6 μ.μ. ως τα μεσάνυχτα ) ή di notte (από τ αμεσάνυχτα έως τις 5 π.μ.), π.χ. :

11.47 di mattina11.47am
14.13 di sera2.13pm

Ρολόγια

il mio orologio va ...my watch is ...
avanti
indietro
quell'orologio va un po' ...that clock's a little ...
avanti
indietro
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλες τις ιταλικές φράσεις σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη φράση για να την ακούσετε.

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής