Σημεία της πυξίδας

Μάθετε πως να λέτε τις ενδείξεις της πυξίδας στα εσθονικά.

põhiβοράς
kirreβορειοανατολικά
idaανατολή
kaguνοτιοανατολικά
lõunaνότος
edelνοτιοδυτικά
lääsδύση
loeβορειοδυτικά

Άλλες χρήσιμες λέξεις

kaartχάρτης
kompassπυξίδα
kompassi lugemaνα διαβάζεις πυξίδα