Σημεία της πυξίδας

Μάθετε πως να λέτε τις ενδείξεις της πυξίδας στα εσθονικά.

põhiβοράς
kirreβορειοανατολικά
idaανατολή
kaguνοτιοανατολικά
lõunaΈξω για φαγητό
edelνοτιοδυτικά
lääsδύση
loeβορειοδυτικά