Το ανθρώπινο σώμα

Εδώ είναι κάποια εσθονικά ονόματα για τα μέρη του ανθρώπινου σώματος, καθώς επίσης και οι λέξεις για τις διάφορες αισθήσεις.

peaκεφάλι
silmμάτι
ninaμύτη
kõrvαυτί
suuστόμα
hammasδόντι
põskμάγουλο
juuksedμαλλιά
käsiχέρι
sõrmδάχτυλο
varvasδάχτυλο
pöialαντίχειρας
ranneκαρπός
kaelλαιμός
käsivarsμπράτσο
küünarnukkαγκώνας
jalgπόδι
põlvγόνατο
jalalabaπατούσα
pahkluuαστράγαλος
nahkδέρμα
keelγλώσσα