Σημεία της πυξίδας

Μάθετε πως να λέτε τις ενδείξεις της πυξίδας στα δανικά.

nordβοράς
nordøstβορειοανατολικά
østανατολή
sydøstνοτιοανατολικά
sydνότος
sydvestνοτιοδυτικά
vestδύση
nordvestβορειοδυτικά

Άλλες χρήσιμες λέξεις

kortχάρτης
kompasπυξίδα
at aflæse et kompasνα διαβάζεις πυξίδα
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το δανικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.