Φράσεις

Σε αυτό το μέρος, θα βρείτε δανικές φράσεις που χρησιμοποιούνται σε διάφορες καθημερινές καταστάσεις.