Σύντροφοι δανικής γλώσσας

Anders Olesen
Ηλικία: 70

peter henriksen
Ηλικία: 82

cille schiøtt
Ηλικία: 16

Kis Lund
Ηλικία: 57

Anne-Katrine Schott
Ηλικία: 24

Nicolai Kristensen
Ηλικία: 31

Frederikke Nørgaard
Ηλικία: 19

yildiz yilan
Ηλικία: 30

Carina Nygaard
Ηλικία: 30

Mikkel Nielsen
Ηλικία: 28

Tina Pedersen
Ηλικία: 55

Lena Wohlert
Ηλικία: 61

Christine karma Laviet
Ηλικία: 15

Tina Pårup
Ηλικία: 31

Gurli Sørensen
Ηλικία: 58

Espen Kirkegaard Espensen
Ηλικία: 47

Βρείτε συνομιλητή

Η γλώσσα που μιλάς

Η γλώσσα που επιθυμείς να μάθεις

Φύλο

Ηλικία
Από εώς