Σύντροφοι δανικής γλώσσας

Anders Olesen
Ηλικία: 71

peter henriksen
Ηλικία: 83

cille schiøtt
Ηλικία: 17

Kis Lund
Ηλικία: 58

Anne-Katrine Schott
Ηλικία: 25

Nicolai Kristensen
Ηλικία: 32

Frederikke Nørgaard
Ηλικία: 20

yildiz yilan
Ηλικία: 31

Carina Nygaard
Ηλικία: 31

Mikkel Nielsen
Ηλικία: 29

Tina Pedersen
Ηλικία: 56

Lena Wohlert
Ηλικία: 62

Christine karma Laviet
Ηλικία: 16

Tina Pårup
Ηλικία: 32

Gurli Sørensen
Ηλικία: 59

Espen Kirkegaard Espensen
Ηλικία: 48

Βρείτε συνομιλητή

Η γλώσσα που μιλάς

Η γλώσσα που επιθυμείς να μάθεις

Φύλο

Ηλικία
Από εώς