Tabish Tabish

Tabish Tabish

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 28
Γενέθλια: 18 Μάρτιος

Για μένα:

I want to learn english better for me to everything I am very crazy to do learn something from anyone..

Γλώσσες

Μιλάω:

  • ινδικά | Γηγενής

Μαθαίνω: