Medinna Saleem Batheff

Medinna Saleem Batheff

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 30
Γενέθλια: 14 Οκτώβριος

Για μένα:

I'm an air hostess from indonesia. I'd like to learn many languages from other country all over the world. I wish to find my best partner to talking with and enjoy the conversation with me, and it's gonna be huge fun. God bless, best regards...

Γλώσσες

Μιλάω:

  • αγγλικά (Αυστραλία) | Γηγενής
  • ινδονησιακά | Γηγενής

Μαθαίνω: