Christelle-Vox Cecchinel

Christelle-Vox Cecchinel

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 43
Γενέθλια: 23 Μάρτιος

Για μένα:

I try to learn Finnish in order to establish contacts with Finnish Metalheads \m/

j'essaye d'apprendre le finnois dans le but de créer des contacts avec des Metalheads finlandais \m/

Γλώσσες

Μιλάω:

Μαθαίνω: