Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα φινλανδικά.

Βασικοί αριθμοί

nollaμηδέν
yksiμία η ώρα
kaksiδυο η ώρα
kolmeτρεις η ώρα
neljäτέσσερις η ώρα
viisiπέντε η ώρα
kuusiέξι η ώρα
seitsemänεφτά η ώρα
kahdeksanοκτώ η ώρα
yhdeksänεννέα η ώρα
kymmenenδέκα η ώρα
yksitoistaέντεκα η ώρα
kaksitoistaδώδεκα η ώρα
kolmetoistaδεκατρία
neljätoistaδεκατέσσερα
viisitoistaδεκαπέντε
kuusitoistaδεκαέξι
seitsemäntoistaδεκαεπτά
kahdeksantoistaδεκαοκτώ
yhdeksäntoistaδεκαεννιά
kaksikymmentäείκοσι
kaksikymmentäyksiείκοσι-ένα
kaksikymmentäkaksiείκοσι-δύο
kaksikymmentäkolmeείκοσι-τρία
kolmekymmentäτριάντα
neljäkymmentäσαράντα
viisikymmentäπενήντα
kuusikymmentäεξήντα
seitsemänkymmentäεβδομήντα
kahdeksankymmentäογδόντα
yhdeksänkymmentäενενήντα
sataεκατό
satayksiεκατόν ένα
kaksisataaδιακόσια
kolmesataaτριακόσια
tuhatχίλια
kaksituhattaδυο χιλιάδες
kolmetuhattaτρεις χιλιάδες
miljoonaένα εκατομμύριο
miljardiένα δισεκατομμύριο

Τακτικοί αριθμοί

ensimmäinenπρώτος
toinenδεύτερος
kolmasτρίτος
neljäsτέταρτος
viidesπέμπτος
kuudesέκτος
seitsemäsέβδομος
kahdeksasόγδοος
yhdeksäsένατος
kymmenesδέκατος
yhdestoistaενδέκατος
kahdestoistaδωδέκατος
kolmastoistaδέκατος-τρίτος
neljästoistaδέκατος-τέταρτος
viidestoistaδέκατος-πέμπτος
kuudestoistaδέκατος-έκτος
seitsemästoistaδέκατος-έβδομος
kahdeksastoistaδέκατος-όγδοος
yhdeksästoistaδέκατος-ένατος
kahdeskymmenesεικοστός

Επανάληψη

kerranμια φορά
kaksi kertaaδυο φορές
kolme kertaaτρεις φορές
neljä kertaaτέσσερις φορές
viisi kertaaπέντε φορές

Άλλες χρήσιμες λέξεις

suunnilleen
yliπάνω ή περισσότερο από
alleκάτω ή λιγότερο από

Άλλες χρήσιμες λέξεις

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943.294
9 7559.755
2 608 4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το φινλανδικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.