Αριθμοί

Μάθετε πως να λέτε τους αριθμούς στα φινλανδικά.

Βασικοί αριθμοί

nollaμηδέν
yksiένα
kaksiδύο
kolmeτρία
neljäτέσσερα
viisiπέντε
kuusiέξι
seitsemänεπτά
kahdeksanοκτώ
yhdeksänεννέα
kymmenenδέκα
yksitoistaέντεκα
kaksitoistaδώδεκα
kolmetoistaδεκατρία
neljätoistaδεκατέσσερα
viisitoistaδεκαπέντε
kuusitoistaδεκαέξι
seitsemäntoistaδεκαεπτά
kahdeksantoistaδεκαοκτώ
yhdeksäntoistaδεκαεννιά
kaksikymmentäείκοσι
kaksikymmentäyksiείκοσι ένα
kaksikymmentäkaksiείκοσι δύο
kaksikymmentäkolmeείκοσι τρία
kaksikymmentäneljäείκοσι τέσσερα
kaksikymmentäviisiείκοσι πέντε
kaksikymmentäkuusiεικοσι εξι
kaksikymmentäseitsemänείκοσιεφτά
kaksikymmentäkahdeksanείκοσι οχτώ
kaksikymmentäyhdeksänείκοσι εννέα
kolmekymmentäτριάντα
neljäkymmentäσαράντα
viisikymmentäπενήντα
kuusikymmentäεξήντα
seitsemänkymmentäεβδομήντα
kahdeksankymmentäογδόντα
yhdeksänkymmentäενενήντα
sataεκατό
satayksiεκατόν ένα
kaksisataaδιακόσια
kolmesataaτριακόσια
tuhatχίλια
kaksituhattaδυο χιλιάδες
kolmetuhattaτρεις χιλιάδες
miljoonaένα εκατομμύριο
miljardiένα δισεκατομμύριο

Τακτικοί αριθμοί

ensimmäinenπρώτος
toinenδεύτερος
kolmasτρίτος
neljäsτέταρτος
viidesπέμπτος
kuudesέκτος
seitsemäsέβδομος
kahdeksasόγδοος
yhdeksäsένατος
kymmenesδέκατος
yhdestoistaενδέκατος
kahdestoistaδωδέκατος
kolmastoistaδέκατος-τρίτος
neljästoistaδέκατος-τέταρτος
viidestoistaδέκατος-πέμπτος
kuudestoistaδέκατος-έκτος
seitsemästoistaδέκατος-έβδομος
kahdeksastoistaδέκατος-όγδοος
yhdeksästoistaδέκατος-ένατος
kahdeskymmenesεικοστός

Επανάληψη

kerranμια φορά
kaksi kertaaδυο φορές
kolme kertaaτρεις φορές
neljä kertaaτέσσερις φορές
viisi kertaaπέντε φορές

Άλλες χρήσιμες λέξεις

noinπερίπου
yliπάνω ή περισσότερο από
alleκάτω ή λιγότερο από

Παραδείγματα

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943.294
97559.755
2 608 4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το φινλανδικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής