Σύντροφοι γερμανικής γλώσσας

Chris Dallmayer
Ηλικία: 28

Eva Edelthalhammer
Ηλικία: 25

Gwendolyn Peters
Ηλικία: 26

Regine Schott
Ηλικία: 62

Lis Polzleitner
Ηλικία: 58

Craig Roland
Ηλικία: 53

Hildegard Gramatzki
Ηλικία: 68

Niklas Mulders
Ηλικία: 20

Dennis M
Ηλικία: 25

Tobias Ullmann
Ηλικία: 30

Florian Hermanns
Ηλικία: 29

Tina Ziwei
Ηλικία: 37

Ellen Siller
Ηλικία: 43

Svenja Schmidt
Ηλικία: 38

Dio Dragaj
Ηλικία: 14

Elmar Eiber
Ηλικία: 58

Βρείτε συνομιλητή

Η γλώσσα που μιλάς

Η γλώσσα που επιθυμείς να μάθεις

Φύλο

Ηλικία
Από εώς