Σύντροφοι γερμανικής γλώσσας

Chris Dallmayer
Ηλικία: 30

Eva Edelthalhammer
Ηλικία: 27

Gwendolyn Peters
Ηλικία: 28

Regine Schott
Ηλικία: 64

Lis Polzleitner
Ηλικία: 60

Oliver Germann
Ηλικία: 26

Sandro Linsi
Ηλικία: 22

Angelo Vincenti
Ηλικία: 57

Schneider Achim
Ηλικία: 52

David Hauser
Ηλικία: 33

rosa elias
Ηλικία: 22

Günter Becker
Ηλικία: 65

enahel Beta
Ηλικία: 43

Manuela Kreffta
Ηλικία: 44

Wolfgang von Grönheim
Ηλικία: 47

Βρείτε συνομιλητή

Η γλώσσα που μιλάς

Η γλώσσα που επιθυμείς να μάθεις

Φύλο

Ηλικία
Από εώς