Σύντροφοι γαλλικής γλώσσας

Tarik Laabid

Tarik Laabid
Ραμπάτ, Μαρόκο
Ηλικία: 34
Μητρικές γλώσσες:
αραβικά (Μαρόκο)
γαλλικά (Γαλλία)

Sephora Valberg

Sephora Valberg
Ηλικία: 25
Μητρική γλώσσα:
γαλλικά (Γαλλία)

Nabil Belhoucine

Nabil Belhoucine
Ηλικία: 26
Μητρική γλώσσα:
γαλλικά (Γαλλία)

Clément Pan

Clément Pan
Παρίσι, Γαλλία
Μητρική γλώσσα:
γαλλικά (Γαλλία)

Vicenti Perry

Vicenti Perry
Παρίσι, Γαλλία
Μητρική γλώσσα:
γαλλικά (Γαλλία)

Ab Wake

Ab Wake
Αλγέρι, Αλγερία
Ηλικία: 20
Μητρικές γλώσσες:
αραβικά (Αλγερία)
γαλλικά (Γαλλία)

kemal Dz

kemal Dz
Ηλικία: 30
Μητρικές γλώσσες:
αραβικά (Αλγερία)
γαλλικά (Γαλλία)

Bellon Beaugrel De jesus

Bellon Beaugrel De jesus
Ηλικία: 26
Μητρική γλώσσα:
γαλλικά (Γαλλία)

Alicia Rambout

Alicia Rambout
Ηλικία: 18
Μητρική γλώσσα:
γαλλικά (Γαλλία)

Charles Portalier

Charles Portalier
Παρίσι, Γαλλία
Ηλικία: 24
Μητρική γλώσσα:
γαλλικά (Γαλλία)

Hana Pupu

Hana Pupu
Ηλικία: 28
Μητρικές γλώσσες:
αραβικά
γαλλικά

Nassir Hali

Nassir Hali
M’Sila, Αλγερία
Ηλικία: 24
Μητρικές γλώσσες:
αραβικά (Αλγερία)
γαλλικά (Γαλλία)

Marina Kambou

Marina Kambou
Ουαγκαντούγκου, Μπουρκίνα Φάσο
Ηλικία: 36
Μητρική γλώσσα:
γαλλικά (Γαλλία)

Hicham Belmir

Hicham Belmir
Ραμπάτ, Μαρόκο
Ηλικία: 35
Μητρικές γλώσσες:
αραβικά (Μαρόκο)
γαλλικά (Γαλλία)

Perrine Messina

Perrine Messina
Ηλικία: 19
Μητρική γλώσσα:
γαλλικά (Γαλλία)

Karine M

Karine M
Μητρική γλώσσα:
γαλλικά

Βρείτε συνομιλητή

Η γλώσσα που μιλάς

Η γλώσσα που επιθυμείς να μάθεις

Φύλο

Ηλικία
Από εώς