Αφήγηση του χρόνου

Μάθετε πως να λέτε την ώρα στα ρωσικά

The 24-hour clock is widely used in Russian, although the 12-hour clock is also common, particularly in less formal situations.

Ρωτώντας την ώρα

сколько времени?what's the time?
который час?what's the time?
скажите, пожалуйста, сколько времени?could you tell me the time, please?
не подскажете который час?do you happen to have the time?
вы знаете сколько сейчас времени?do you know what time it is?

Λέγοντας την ώρα

сейчас ...it's ...
ровно ...
примерно ...
почти ...
немного больше, чем ...
час
два часа
три часа
четыре часа
пять часов
шесть часов
семь часов
восемь часов
девять часов
десять часов
одиннадцать часов
двенадцать часов
четверть второго
четверть третьего
половина второго
половина третьего
без четверти два
без четверти три
пять минут второго
десять минут второго
двадцать минут второго
двадцать пять минут второго
без пяти два
без десяти два
без двадцати два
без двадцати пяти два
десять часов пятнадцать минут
десять часов тридцать минут
десять часов сорок пять минут
десять часов утра
шесть часов вечера
полдень
полночь

Είναι επίσης πιθανό να δηλώσεις την ώρα στα ρώσικα λέγοντας την ώρα ακολουθούμενη από τα λεπτά. Τότε ακολουθεί η λέξη утра (από τις 4 π.μ. έως το απόγευμα), дня (από το απόγευμα έως τις 5μ.μ.), вечера (από τις 5 μ.μ. έως τα μεσάνυχτα), ή ночи (από τα μεσάνυχτα έως τις 4 π.μ.), εάν είναι αναγκαίο, π.χ. :

десять сорок два утра10.42am
четыре пятнадцать дня4.15pm

Ρολόγια

мои часы ...my watch is ...
спешат
отстают
эти часы немного ...that clock's a little ...
спешат
отстают
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλες τις ρωσικές φράσεις σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη φράση για να την ακούσετε.

Υποστηρίξτε το έργο μας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο γίνοντας υποστηρικτής στο Patreon. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αφαίρεση όλων των διαφημίσεων από τον ιστότοπο και την πρόσβαση στο κανάλι Speak Languages Discord.

Γίνε υποστηρικτής