Φράσεις

Σε αυτό το μέρος, θα βρείτε ρωσικές φράσεις που χρησιμοποιούνται σε διάφορες καθημερινές καταστάσεις.