Γενική συζήτηση

Here are some common phrases for general conversation with people you already know.

tudo bem?πως πάει;
como estás
como está
estou bem, obrigado
estou bem, obrigada
bemκαλά
assim-assim
não muito bemόχι και τόσο καλά
então e tu?
então e você?
e tu?και εσύ;
e você?