Σημεία της πυξίδας

Μάθετε πως να λέτε τις ενδείξεις της πυξίδας στα πορτογαλικά.

norteβοράς
nordesteβορειοανατολικά
esteανατολή
sudesteνοτιοανατολικά
sulνότος
sudoesteνοτιοδυτικά
oesteδύση
noroesteβορειοδυτικά