Γενική συζήτηση

Εδώ θα βρείτε ορισμένες ολλανδικές φράσεις για γενική συζήτηση με ανθρώπους που ήδη γνωρίζετε.

Ρωτώντας κάποιον πως είναι

hoe gaat het?πως πάει;
hoe gaat het met u?τι κάνετε;
hoe staat het er mee?τι νέα;
alles goed, dank jeκάλα είμαι, ευχαριστώ
het gaat oké, dank jeείμαι εντάξει, ευχαριστώ
niet zo goedόχι και τόσο καλά
en met jou?και εσύ;

Asking what someone has been doing

wat heb je gedaan de laatste tijd?τι έχεις κάνει αυτό το καιρό;
veel aan het werkδουλεύω πολύ
veel aan de studieμελετάω πολύ
ik heb het erg druk gehadείχα πάρα πολύ δουλειά
hetzelfde als altijdτα ίδια
niet veelόχι πολλά
ik ben net terug van ...

Ρωτώντας κάποιον για τα σχέδια του

heb je plannen voor de zomer?έχεις καθόλου σχέδια για το καλοκαίρι;
wat ga je doen met ...?
Kerst
Oud en Nieuw
Pasen

Κάπνισμα

rook je?
rookt u?καπνίζετε;
ja, ik rook
nee, ik rook nietόχι, δεν καπνίζω
heb je er bezwaar tegen als ik rook?σε ενοχλεί το τσιγάρο; θα σας πείραζε εάν κάπνιζα;
wil je een sigaret?θα θέλατε ένα τσιγάρο;
heb je een extra sigaret?
heb je een vuurtje?έχετε αναπτήρα;
ik ben gestopt met roken
ik ben gestoptέχω σταματήσει
ik probeer te stoppen