Serdar Serdar

Serdar Serdar

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 39
Γενέθλια: 13 Μάρτιος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • τούρκικα (Τουρκία) | Γηγενής
  • αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες) | Προχωρημένος

Μαθαίνω: