Rochmawati Noermawaadah

Rochmawati Noermawaadah

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 20
Γενέθλια: 5 Νοέμβριος

Για μένα:

Im from Indonesia, Im as a college student in Brawijaya Uneversity at Agriculture Faculty. I try to speak English, because I want to understand about another country's life easier. Please, I need a partner to hone my English skills. I'm glad if there's people want to learn about Indonesian culture or mooslem culture in Indonesia. And as javanese I can speak javanese language too..

*Nice to meet you :) Matursuwun..

Γλώσσες

Μιλάω:

  • ινδονησιακά | Γηγενής

Μαθαίνω: