Prahlladrao Kulkarni

Prahlladrao Kulkarni

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 48
Γενέθλια: 26 Αύγουστος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • ινδικά | Γηγενής
  • γλώσσα κανάντα | Γηγενής
  • αγγλικά | Προχωρημένος

Μαθαίνω: