Panagiotis Christofileas

Panagiotis Christofileas

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 35
Γενέθλια: 18 Μάρτιος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • ελληνικά (Ελλάδα) | Γηγενής
  • αγγλικά (Ηνωμένο Βασίλειο) | Ενδιάμεσος

Μαθαίνω: