Nicoleta-Paula Tinjala

Nicoleta-Paula Tinjala

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 24
Γενέθλια: 29 Ιούνιος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • ρουμάνικα | Γηγενής
  • αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες) | Προχωρημένος
  • γαλλικά (Γαλλία) | Προχωρημένος

Μαθαίνω: