Mustafa Ensar Çekiç

Mustafa Ensar Çekiç

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 26
Γενέθλια: 5 Ιούλιος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • τούρκικα (Τουρκία) | Γηγενής

Μαθαίνω: