michael alexander hamoui

michael alexander hamoui

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 34
Γενέθλια: 22 Αύγουστος

Για μένα:

micheal alexander Hamoui

Vaticano a Santa Sede

Speciale come l'interprete e Papa Francesco, portavoce della Chiesa cattolica, il Vaticano · Roma, Italia

Γλώσσες

Μιλάω:

Μαθαίνω: