Maria Chatzigrigoraki

Maria Chatzigrigoraki

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 31
Γενέθλια: 5 Νοέμβριος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • ελληνικά (Ελλάδα) | Γηγενής

Μαθαίνω:

  • αγγλικά (Ηνωμένο Βασίλειο) | Ενδιάμεσος
  • αραβικά (Λίβανος) | Πρωτάρης
  • ιταλικά (Ιταλία) | Πρωτάρης