Marcos Fernando da Silva

Marcos Fernando da Silva

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 36
Γενέθλια: 16 Νοέμβριος

Για μένα:

I'm Marcos. I'm a native Brazilian speaker and I live in Brazil. I would like to learn more English and to teacher Portuguese because I am a teacher of Portuguese. (Sou marcos. Eu sou um falante Brasileiro nativo e eu moro no brasil. Eu gostaria de aprender mais Inglês. E ensinar Português pois eu sou professor de Língua Portuguesa.

Γλώσσες

Μιλάω:

Μαθαίνω: