Klementina Bilžaitė

Klementina Bilžaitė

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 20
Γενέθλια: 21 Δεκέμβριος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • λιθουανικά | Γηγενής

Μαθαίνω: