Jolanta Przybysławska

Jolanta Przybysławska

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 46
Γενέθλια: 21 Φεβρουάριος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • πολωνικά | Γηγενής

Μαθαίνω: