Jarosław  Czerniecki

Jarosław Czerniecki

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 52
Γενέθλια: 22 Οκτώβριος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • πολωνικά | Γηγενής

Μαθαίνω: