fatima zohra benkrifa

fatima zohra benkrifa

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 25
Γενέθλια: 1 Δεκέμβριος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • αραβικά (Αλγερία) | Γηγενής
  • γαλλικά (Γαλλία) | Ενδιάμεσος

Μαθαίνω: