Emilia Kaczmarek-Nawrocka

Emilia Kaczmarek-Nawrocka

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 40
Γενέθλια: 30 Δεκέμβριος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • πολωνικά | Γηγενής

Μαθαίνω: