Dionisia Nikolopoulou

Dionisia Nikolopoulou

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 53
Γενέθλια: 22 Μάρτιος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • ελληνικά (Ελλάδα) | Γηγενής

Μαθαίνω: