Christiana Slaveykova

Christiana Slaveykova

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 20
Γενέθλια: 31 Οκτώβριος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • βουλγάρικα | Γηγενής

Μαθαίνω: