Chousein Kara ivrachim

Chousein Kara ivrachim

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 27
Γενέθλια: 2 Απρίλιος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • ελληνικά (Ελλάδα) | Γηγενής
  • τούρκικα (Τουρκία) | Προχωρημένος

Μαθαίνω: