chanawee liengtrakulchai

chanawee liengtrakulchai

Προσωπικά στοιχεία

Γενέθλια: 2 Ιούνιος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • ταιλανδικά | Γηγενής

Μαθαίνω: