Catalin Cosmin Codarcea

Catalin Cosmin Codarcea

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 35
Γενέθλια: 17 Σεπτέμβριος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • ρουμάνικα | Γηγενής

Μαθαίνω: