Anastasia Marcinkovska

Anastasia Marcinkovska

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 22
Γενέθλια: 28 Ιούλιος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • ουκρανικά | Γηγενής

Μαθαίνω: