Adela Švončinárová

Adela Švončinárová

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 38
Γενέθλια: 13 Σεπτέμβριος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • σλοβάκικα | Γηγενής
  • πολωνικά | Ενδιάμεσος

Μαθαίνω: