๋Jene Kanchanasevee

๋Jene Kanchanasevee

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 21
Γενέθλια: 21 Μάρτιος

Για μένα:

Hello there!

I'm Jean from Bangkok, Thailand.

I'm interested in German, Dutch and Japanese, also I want to make an improvement with my English. In return, I can help you with my Thai language which is my mother tongue.

Hope we can help each other !

Γλώσσες

Μιλάω:

  • ταιλανδικά | Γηγενής
  • αγγλικά (Ηνωμένο Βασίλειο) | Ενδιάμεσος

Μαθαίνω: