สุกัญญา คำพรมมา

สุกัญญา คำพรมมา

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 25
Γενέθλια: 19 Φεβρουάριος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • ταιλανδικά | Γηγενής

Μαθαίνω: