ดวงฤทัย รัตนะ

ดวงฤทัย รัตนะ

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 28
Γενέθλια: 25 Νοέμβριος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • ταιλανδικά | Γηγενής

Μαθαίνω: