Νίκος Μεντζίνης

Νίκος Μεντζίνης

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 67
Γενέθλια: 8 Μάρτιος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • ελληνικά (Ελλάδα) | Γηγενής

Μαθαίνω: