ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗ

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 35

Γλώσσες

Μιλάω:

  • ελληνικά (Ελλάδα) | Γηγενής

Μαθαίνω: