Κέλλυ Βενεκά

Κέλλυ Βενεκά

Προσωπικά στοιχεία

Ηλικία: 24
Γενέθλια: 18 Αύγουστος

Γλώσσες

Μιλάω:

  • ελληνικά (Ελλάδα) | Γηγενής
  • αγγλικά (Ηνωμένο Βασίλειο) | Προχωρημένος
  • ισπανικά (Ισπανία) | Ενδιάμεσος

Μαθαίνω: